Business Man shoots with his finger off a woman
FOTO: Getty Images

Ledelse er ikke friksjonsfritt

Mange lever åpenbart i en form for villfarelse om at ledelse og lederskap ikke er utfordrende, krevende, problematisk, slitsomt og faktisk utmattende.

Å være leder og det å utøve ledelse og lederskap er således en relativt «krevende (pr)øvelse». Der du som leder blir utsatt for en REKKE utfordringer og oppgaver. Som krever omfattende og dyp lederkompetanse.

Legg merke til følgende: KREVER.

Altså: ledelse og lederskap er i sin natur krevende.

Noen ganger når jeg leser og hører på ulike coacher, foredragsholdere, lederutviklere, headhuntere, osv… så lurer jeg på om jeg faktisk hører det jeg hører. For det jeg hører er for å si det mildt: urealistisk og virkelighetsfjernt.

De snakker som om ledelse og lederskap nærmest foregår i en form for «rosenrød idyll». Der de kun fremhever det positive, alle mulighetene, fordelene,…osv.

Det er selvsagt ikke noe galt i dette, men sannheten er at ledelse og lederskap i praksis vil bli utsatt for en rekke det vi kan kalle «friksjoner».

Ledelse og lederskap er rett og slett ikke friksjonsfritt

Så det å ikke være forberedt på motsetninger, konflikter, uenigheter, forventningspress, maktkamper, silotenkning, motstand , interessemotsetninger, mobbing, trakassering, baksnakking, illojalitet, svik, bakvasking, kampanjer, ultimatum, motgang, stress, gruppepress, skittkasting, beskyldninger, løgn, bedrag, osv, osv… vil gjøre at ledere blir det vi kan kalle en «blåøyd leder». En leder som ikke er forberedt på å møte virkeligheten, men som håper på å møte forhåpningene, drømmene og ønskene.

Som coacher, foredragsholdere, lederutviklere, headhuntere, osv… bør jobben være å forberede og støtte (nye) ledere uansett ledernivå. På det som kan skje. Ikke det en håper skal skje. Eller håper ikke skal og kan skje.

Det bør jobbes med å bygge opp en mental og kompetansebasert beredskap hos og for den enkelte leder. Der de da er forberedt på at ledelse og lederskap altså ikke er friksjonsfritt.

Tro og håp er viktig i ledelse, men må ikke forveksles med ønskedrømmer og naivitet.

Så enten møter du virkeligheten som leder forberedt eller så møter virkeligheten deg som leder uforberedt. Valget er ditt.